Provedba stambenih programa DUOSZ-a

Liste prvenstva za 2014. godinu

Sukladno članku 12.a Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, br. 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15) uredi državne uprave u županijama kao prvostupanjska tijela, utvrdili su liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi, za tekuću 2014. godinu.

Liste prvenstva objavljene su i dostupne na internetskim stranicama i oglasnim pločama ureda državne uprave u županijama u kojima su podneseni zahtjevi za stambeno zbrinjavanje, te vas ovim putem upućujemo da pronađete svoju poziciju na listama prvenstava ukoliko ste sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi, dopunili postojeći ili podnijeli novi zahtjev u vremenskom razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. ožujka 2014. godine.

Popis i kontakti Ureda državne uprave u županijama (za više informacija kliknite na link internet stranice ureda)

Na osnovu uredno podnijetih i dopunjenih zahtjeva u gore navedenom roku, uredi državne uprave u županijama bili su dužni objaviti listu prvenstva najkasnije do 30. travnja 2014. godine. Na tako objavljene liste prvenstva podnositelji zahtjeva imali su pravo podnošenja prigovora u roku od 8 dana od dana objave lista, odnosno do 8. svibnja 2014. godine. Prigovor se podnosio uredu državne uprave u županiji gdje je podnesen zahtjev za stambeno zbrinjavanje.

Sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi, uredi državne uprave u županijama bili su dužni objaviti izvršne liste prvenstva najkasnije do 31. svibnja 2014. godine.

Pravo na stambeno zbrinjavanje utvrđuje se rješenjem ureda državne uprave u županiji ovisno o raspoloživom stambenom fondu i osiguranim sredstvima u državnom proračunu.

Dakle, utvrđivanje prava na stambeno zbrinjavanje u uredima državne uprave ne ovisi samo o poziciji podnositelja zahtjeva na izvršnoj listi prvenstva, već  isto ovisi i o slobodnim stambenim jedinicama u vlasništvu Republike Hrvatske na području za koji ste podnijeli zahtjev, odnosno o financijskim sredstvima u državnom proračunu osiguranim za tu namjenu.

S obzirom na iznijeto, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje donio je 4. lipnja 2014. godine Godišnji plan stambenog zbrinjavanja ostalih korisnika za 2014. godinu, odnosno korisnika koji se nalaze na izvršnoj listi prvenstva za 2014. godinu.

Godišnji plan stambenog zbrinjavanja ostalih korisnika za 2014. godinu

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje u skladu sa Godišnjim planom stambenog zbrinjavanja ostalih korisnika, a za potrebe liste prvenstva davanjem u najam obiteljske kuće ili strana formirao je popis raspoloživog stambenog fonda u državnom vlasništvu sukladno kojem uredi državne uprave u županijama ispisuju rješenja o pravu na stambeno zbrinjavanje.

Popis raspoloživog i useljivog stambenog fonda u vlasništvu Republike Hrvatske

Dodatni popis stambenih jedinica za stambeno zbrinjavanje prema listi prvenstva za 2014. godinu u Šibensko-kninskoj županiji.

Za osobe koje ne nalaze na listama prvenstva po modelu davanje u najam oštećenih obiteljskih kuća u državnom vlasništvu i darovanjem građevinskog materijala za popravak istih, sukladno godišnjem planu, ovdje možete vidjeti popis i lokaciju istih.

Popis raspoloživih kuća u državnom vlasništvu za dodjelu građevnog materijala

Osim za korisnike koji se nalaze na listama prvenstva, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje planira u 2014. godini isporučiti 423 paketa građevinskog materijala i to za korisnike s kojima je Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje sklopio Ugovor prije 2014. godine.

Popis korisnika za – Stambeno zbrinjavanje korisnika darovanjem građevinskog materijala za izgradnju ili obnovu kuće na  zemljištu u vlasništvu korisnika – isporuka po postojećim ugovorima.