akd-zastita-zgrada_56f0d71fc3e2c_809xr

O Središnjem državnom uredu

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

 • planiranje, pripremu, organizaciju i nadzor stambenog zbrinjavanja za izbjeglice, prognanike i povratnike, bivše nositelje stanarskih prava te druge korisnike stambenih programa u skladu s posebnim propisom
 • rješavanje u drugom stupnju o zahtjevima za obnovu, zahtjevima za stambeno zbrinjavanje te zahtjevima za utvrđivanje statusnih prava izbjeglica, prognanika i povratnika
 • organiziranje skrbi izbjeglica, prognanika i povratnika
 • upravljanje radom prognaničkih naselja
 • davanje u najam stambenih jedinica u provedbi programa stambenog zbrinjavanja
 • planiranje, pripremu, organizaciju i nadzor provedbe obnove stambenih jedinica uništenih ratnim djelovanjem
 • upravljanje i raspolaganje stambenim jedinicama danim u najam u provedbi stambenih programa te naplatu najamnina po posebnom propisu

Unutarnje ustrojstvo

Za obavljanje poslova iz djelokruga Središnjeg državnog ureda, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

 • Kabinet državnog tajnika Središnjeg državnog ureda
 • Glavno tajništvo
 • Sektor za pripremu i planiranje programa obnove i stambenog zbrinjavanja
 • Sektor za provedbu programa i projekata
 • Sektor za upravne, sudske i imovinsko-pravne poslove
 • Sektor za gospodarenje i upravljanje nekretninama
 • Samostalna služba za financijsko-materijalne poslove
 • Samostalna služba za unutarnju reviziju

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje (NN 31/2017)
Etički kodeks državnih službenika (NN 40/11 i 13/12)
Odluka kojom se imenuje povjerenica za etiku
Odluka o imenovanju koordinatora za ravnopravnost spolova

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu podataka: adresa: Savska cesta 28, 10000 Zagreb tel: (01) 6172- 530,
e-mail: svetlana.miletic@sduosz.hr
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
Politika zaštite osobnih podataka

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Pristup informacijama (Zakon o pravu na pristup informacijama, (“Narodne novine”, br 25/1385/15).
Obrasce zahtjeva i ostale informacije možete vidjeti ovdje

Planovi

Plan nabave 2018. – VIII. Izmjena i dopuna – tekst donošenja
Plan nabave 2018. – VIII. Izmjena i dopuna – tabelarni prikaz
Plan nabave 2018. – VII. Izmjena i dopuna – tekst donošenja

Plan nabave 2018. – VII. Izmjena i dopuna – tabelarni prikaz
Plan nabave 2018. – VI. Izmjena i dopuna – tekst donošenja

Plan nabave 2018. – VI. Izmjena i dopuna – tabelarni prikaz
Plan nabave 2018. – V. Izmjena i dopuna – tekst donošenja

Plan nabave 2018. – V. Izmjena i dopuna – tabelarni prikaz
Plan nabave 2018. – IV. Izmjena i dopuna – tekst donošenja

Plan nabave 2018. – IV. Izmjena i dopuna – tabelarni prikaz
Plan nabave 2018. – III. Izmjena i dopuna – tekst donošenja

Plan nabave 2018. – III. Izmjena i dopuna – tabelarni prikaz
Plan nabave 2018. – II. Izmjena i dopuna – tekst donošenja

Plan nabave 2018. – II. Izmjena i dopuna – tabelarni prikaz
Plan nabave 2018. – I. Izmjena i dopuna – tekst donošenja

Plan nabave 2018. – I. Izmjena i dopuna – tabelarni prikaz
Plan nabave 2018. – tekst donošenja
Plan nabave 2018. – tabelarni prikaz
Plan nabave za 2017. godinu, izmjena i dopuna– tekst donošenja

Plan nabave za 2017. godinu, izmjena i dopuna– tabelarni prikaz
Izmjena plana nabave za 2017. – tekst donošenja
Izmjena plana nabave za 2017. – tabelarni prikaz
Plan nabave za 2017. godinu, izmjena i dopuna– tekst donošenja
Plan nabave za 2017. godinu, izmjena i dopuna– tabelarni prikaz
Plan nabave za 2017. – tekst donošenja
Plan nabave za 2017. – tabelarni prikaz
Izmjena plana nabave za 2016. – tekst donošenja
Izmjena plana nabave za 2016. – tabelarni prikaz
Izmjena plana nabave za 2016. – tekst donošenja
Izmjena plana nabave za 2016. – tabelarni prikaz
Izmjena i dopuna plana nabave za 2016. – tekst donošenja
Izmjena i dopuna plana nabave za 2016. – tabelarni prikaz
Plan nabave za 2016. – tekst donošenja
Plan nabave za 2016. – tabelarni prikaz
Plan nabave za 2015. - tekst donošenja
Plan nabave za 2015. – tabelarni prikaz
Plan nabave za 2014.
Plan nabave za 2014. – Radovi
Plan nabave za 2014. – Roba
Plan nabave za 2014. – Usluge

Dopunu godišnjeg plana stambenog zbrinjavanja drugih osoba za 2018. godinu
Trogodišnji plan stambenog zbrinjavanja  drugih osoba za 2018., 2019. i 2020. godinu

Trogodišnji plan stambenog zbrinjavanja izbjeglica, prognanika i povratnika, osoba kojima je takav status prestao te bivših nositelja stanarskih prava za 2018., 2019., 20120. godinu
II Dopuna Godišnjeg plana stambenog zbrinjavanja drugih osoba 2017. godinu
Dopuna godišnjeg plana stambenog zbrinjavanja drugih osoba za 2017. godinu 
Trogodišnji plan stambenog zbrinjavanja drugih osoba za 2017., 2018. i 2019. godinu
Trogodišnji plan stambenog zbrinjavanja izbjeglica, prognanika i povratnika, osoba kojima je takav status prestao te bivših nositelja stanarskih prava za 2017., 2018. i 2019. godinu
Druga dopuna godišnjeg plana stambenog zbrinjavanja drugih osoba za 2016. godinu
Dopuna godišnjeg plana stambenog zbrinjavanja drugih osoba za 2016. godinu
Izmjena naziva trogodišnjeg plana bnsp i korisnika org. smještaja za 2016.,2017. i 2018. godinu
Trogodišnji plan stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskog prava i korisnika organiziranog smještaja za 2016.,2017. i 2018. godinu
Trogodišnji plan stambenog zbrinjavanja drugih osoba za 2016.,2017. i 2018. godinu
Dopuna godišnjeg plana stambenog zbrinjavanja drugih osoba za 2015. godinu
Dopuna godišnjeg plana stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskih prava i korisnika organiziranog smještaja za 2015. godinu
Trogodišnji plan stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskog prava i korisnika organiziranog smještaja za 2015.,2016. i 2017. godinu
Trogodišnji plan stambenog zbrinjavanja drugih osoba za 2015., 2016. i 2017. godinu
Godišnji plan stambenog zbrinjavanja izbjeglica, prognanika i povratnika te bivših nositelja stanarskog prava za 2014. godinu
Stambeno zbrinjavanje korisnika s liste prvenstva za 2014. godinu prema modelu – davanje u najam kuće ili stana u državnom vlasništvu
Godišnji plan stambenog zbrinjavanja ostalih korisnika za 2014. godinu