KORENICA – izgradnja nove više stambene zgrade

Realizacijom projekta planira se zbrinuti 29 obitelji bivših nositelja stanarskog prava, čiji su članovi uglavnom osobe starije životne dobi, a za koje je žurno potrebno osigurati trajno stambeno rješenje. Naime, prevladavaju umirovljenici kao i osobe starije životne dobi te nezaposlene osobe sa niskim mjesečnim primanjima, a smješteni su u podstanarstvu ili kod obitelji. Manji broj osoba je zaposlen od kojih dio samo sezonski ili na određeno radno vrijeme. Među, korisnicima predloženim za smještaj u novoizgrađenom stambenom objektu najviše je osoba koje svoje stambeno zbrinjavanje čekaju sedam ili više godina.

Odabir krajnjih korisnika izvršen je u suradnji s UNHCR-om. Popis korisnika možete vidjeti na slijedećem linku: popis korisnika za zgradu u Korenici.

U naselju Korenica postoje društveni, javni, socijalni, zdravstveni i gospodarski sadržaji-osnovna i srednja škola, dječji vrtić, uredi lokalne i državne uprave, pošta, dom zdravlja, ljekarna, Crveni križ, banka, trgovine i tržnica, drvni proizvodni pogon, hotel i restorani. Uz sve sadržaje naselja Korenice potrebno je dodati i turističke sadržaje Nacionalnog parka Plitvička Jezera što predstavlja dobre uvjete za zapošljavanje i kvalitetan društveni život.

Trajnim doseljenjem bivših nositelja stanarskog prava na ovo područje doprinijeti će poboljšanju nacionalne strukture stanovništva imajući u vidu razlike u etničkom sastavu stanovništva usporedivši popise stanovnika iz 2001. i 1991. godine. Naime, prema popisu iz 2001. godine, Hrvati čine 76,92 % stanovništva dok pripadnici srpske nacionalne manjine čine 21,45 % stanovništva, a prema podacima iz 1991. bilo je značajno više pripadnika srpske nacionalne manjine. Povratkom stanovnika u ovu zajednicu pridonijet će očuvanju nacionalnih obilježja.

Postojeća zajednica oplemenit će se novim tradicijskim vrijednostima, novim znanjem i vještinama novo pristiglog stanovništva jer se upravo novim radnim i životnim iskustvima stvaraju nove ideje koje mogu pokrenuti pozitivnu energiju u zajednici.

S obzirom da na području Općine djeluje veći broj udruga građana (cca 33) koje su državnog, regionalnog, a neke samo lokalnog područja djelovanja, postoje dobri temelji za socijalno uključivanje predmetnim projektom stambeno zbrinutoga stanovništva jer im se pruža prilika aktivnoga angažmana u različitim inicijativama i organizacijama, a zbog čega, posljedično raste i „socijalni kapital“ same zajednice.

Socijalnim uključivanjem novoga stanovništva uveliko se pripomaže ostvarenju ciljeva razvoja lokalne sredine. Naime, stanovništvu je omogućeno otvoreno izraziti svoje potrebe i probleme, ali shodno tome i pridonositi izradi te provođenju programa razvoja gospodarstva, obrazovanja, kulture, zaštite okoliša sredine u koju su se trajno nastanili.

Povećanjem broja stanovnika povećat će se i potrošnja, a samim time i prihodi gospodarskih subjekata kao i prihodi Općine.

U odnosu na aktivnosti po ovom projektu, u mjesecu lipnju 2014. godine započeti su radovi na izgradnji višestambenog objekta. Očekivani završetak izgradnje objekta je lipanj 2015. godine.

Foto galerija – aktivnosti na gradilištu

 

Izračun cijene stana RHP gov.hr
savjetovanja