Kontakt

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
sjedište: Savska cesta 28, 10000 Zagreb
internet stranica: https://www.sduosz.hr
e-mail: sduosz@sduosz.hr

MB: 04041186
OIB: 43664740219

 

Za upite medija molimo kontaktirati glasnogovornika Središnjeg državnog ureda

Ivica Preskar, glasnogovornik
tel: (01) 6172- 524
fax: (01) 6184- 707
e-mail: press@sduosz.hr

 


Kabinet državnog tajnika

Nikola Mažar, državni tajnik Središnjeg državnog ureda

Dijana Cerovec, administrativna tajnica državnog tajnika
tel: (01) 6172- 577
fax: (01) 6184- 707
email: dijana.cerovec@sduosz.hr

Tatjana Vukobratović Spasojević, zamjenica državnog tajnika
tel: (01) 6172- 542, (01) 6172- 577
fax: (01) 6184- 707
email: tatjana.vukobratovic-spasojevic@sduosz.hr

Tanja Dasović
, tajnica Kabineta državnog tajnika
tel: (01) 6172- 502
fax: (01) 6184- 707
e-mail: tanja.dasovic@sduosz.hr

Glavno tajništvo
Brankica Alujević Grgas
, glavna tajnica
tel: (01) 6172- 550
fax: (01) 6184- 707
email: brankica.alujevic-grgas@sduosz.hr

Zvonimira Antolin-Patačko, voditeljica Službe za normativne akte, ljudske potencijale i uredsko poslovanje
tel: (01) 6172- 564
fax: (01) 6184- 707
email: zvonimira.antolin-patacko@sduosz.hr

Marijana Šperanda, voditeljica Službe za javnu nabavu
tel: (01) 6172- 515
fax: (01) 6184- 707
email: marijana.speranda@sduosz.hr

Petra Pleh Sršen, voditeljica Službe za informatičke poslove
tel: (01) 6172- 512
fax: (01) 6184- 707
email: petra.pleh@sduosz.hr

 

 

Sektor za pripremu i planiranje programa obnove i stambenog zbrinjavanja
Jasminka Grbac – Franić
, načelnica Sektora
tel: (01) 4695- 722
fax: (01) 4695- 789
e-mail: jasminka.grbac-franic@sduosz.hr

Snježana Nemec, voditeljica Službe za planiranje i pripremu programa i projekata
tel:  (01) 4695- 786
fax: (01) 4695- 789
e-mail: snjezana.nemec@sduosz.hr

Marina Trošelj, voditeljica Službe za dokumentaciju i evidenciju
Tel: (01) 6172-554
Fax: (01) 4695-789
e-mail: marina.troselj@sduosz.hr

Sektor za provedbu programa i projekata
Marko Brajko
, načelnik Sektora
tel: (01) 6172 -593
fax: (01) 6184 -707
e-mail: marko.brajko@sduosz.hr

Tomica Čavlek, voditelj Službe za provedbu programa obnove
tel: (01) 4695- 754
fax: (01) 4695- 789
e-mail: tomica.cavlek@sduosz.hr

Sektor za međunarodne programe
Željko Božić,
načelnik Sektora
tel: (01) 4695- 732
fax: (01) 4695- 789
e-mail: zeljko.bozic@sduosz.hr

voditelj Službe za regionalni program stambenog zbrinjavanja
Ana Ban, voditeljica Službe za smještaj osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom
tel: (01) 4695- 703
fax: (01) 6184-707
e-mail: ana.ban@sduosz.hr

 

 

Sektor za upravne, sudske i imovinsko-pravne poslove
Mandica Zvirotić
, načelnica Sektora
tel: (01) 4695- 822
fax: (01) 4695- 789
e-mail: mandica.zvirotic@sduosz.hr

Božena Barišić, voditeljica Službe za drugostupanjski postupak i statusna prava
tel: (01) 4695- 782
fax: (01) 4695- 789
e-mail: bozena.barisic@sduosz.hr

Vladimir Rems, voditelj Službe za sudske postupke i imovinsko-pravne poslove
tel: (01) 4695- 727
fax: (01) 4695- 789
e-mail: vladimir.rems@sduosz.hr

Sektor za gospodarenje i upravljanje nekretninama
Petar Mrkonjić
, načelnik Sektora
tel: (01) 6172- 592
fax: (01) 6184- 707
e-mail: petar.mrkonjic@sduosz.hr

Ivanka Ivanić, voditeljica Službe za evidenciju i upravljanje nekretninama
tel: (01) 6172-562
fax: (01) 4695- 789
e-mail: ivanka.ivanic@sduosz.hr

Samostalna služba za financijsko-materijalne poslove
Nina Bakić, voditeljica Samostalne službe
tel: (01) 6172- 553
fax: (01) 6172- 590; (01) 6172- 707
email: nina.bakic@sduosz.hr

Samostalna služba za unutarnju reviziju
Tonka Goleš, voditeljica Samostalne službe
tel: (01) 6172- 568
fax: (01) 6172- 707
email: tonka.goles@sduosz.hr

 

 

 

Informacije strankama

Glavno tajništvo
Stranke mogu dobiti informaciju iz područja pravnih poslova, općih poslova, kadrova i ljudskih potencijala, javne nabave i pisarnice; ponedjeljak, srijeda i petak od 10-12 sati

Tatjana Pintar – kadrovi, ljudski potencijali; tel: (01) 6172- 519
Sara Jakupis – pravni i opći poslovi; tel: (01) 4695- 791
Martina Raguž – pisarnica; tel: (01) 6172- 545
Daliborka Čunčić – pisarnica; tel: (01) 6172- 566
Toni Vugrinec – javna nabava; tel: (01) 6172- 539

Sektor za provedbu programa i projekata
Stranke mogu dobiti informacije iz područja obnove i izgradnje stambenih jedinica, opremanje stambenih jedinica, isporuci građevinskog materijala; ponedjeljak, srijeda i petak od 10-12 sati

Tomica Čavlek, Gojko Brzica – obnova i izgradnja pojedinačnih stambenih jedinica (obnova kuća od IV- VI kategorije oštećenja); tel: (01) 4695- 754 i (01) 4695- 714
Gojko Brzica – opremanje stambenih jedinica i elektroenergetski priključci; tel: (01) 4695- 714
Zvonko Balja, Tomislav Plantarić, Katica Krasić – isporuka osnovnog građevinskog materijala (nacionalni program); tel: (01) 4695- 776, (01) 4695- 718 i (01) 4695- 752
Marko Malešević– upiti u svezi potpisivanja ugovora o darovanju osnovnog građevinskog materijala; tel: (01) 4695- 731
Marko Malešević, Tomislav Plantarić – isporuka osnovnog građevinskog materijala za područje BIH; tel: (01) 4695- 731

Sektor za upravne, sudske i imovinsko-pravne poslove
Stranke mogu dobiti informaciju o stanju spisa
; ponedjeljak, srijeda i petak od 10-12 sati

Božena Barišić – informacije o stanju spisa – drugostupanjski postupak; tel: (01) 4695- 782
Stanislava Krajina – informacije o stanju spisa- drugostupanjski postupak: tel: (01) 4695- 764
Vesna Marinović – informacije o stanju spisa – potvrde o statusu prognanika povratnika i izbjeglica; tel: (01) 4695- 823
Martina Knezović – informacije o stanju spisa – vlasničko-pravno uređenje nekretnina u vlasništvu RH; tel: (01) 4695- 730
Vladimir Rems – informacije o stanju spisa – vlasničko-pravno uređenje nekretnina u vlasništvu RH; tel: (01) 4695- 727
Kristina Domazet – informacije o stanju spisa – darovanje; tel: (01) 6172- 534
Lidija Smiljanić – informacije o stanju spisa – prodaja stambenih jedinica na PPDS-u; tel: 6172- 518
Katarina Rukavina – informacije o stanju spisa – prodaja stambenih jedinica izvan PPDS-a; tel: 6172- 516

Sektor za gospodarenje i upravljanje nekretninama
Stranke mogu dobiti informaciju o izdavanju ugovora o najmu i naplati najma
; ponedjeljak, srijeda i petak od 10-12 sati

Karmen Kovačić – informacije o izdavanju ugovora o najmu; tel:(01) 6172-510
Edita Kegel - informacije o izdavanju ugovora o najmu; tel: (01) 6172-561
Vesna Ramas – informacije o naplati najma; tel: (01) 6172-525
Stanko Gudelj - informacije o naplati najma; tel: (01) 6172-556

Sektor za međunarodne programe
Plaćanje režija za osobe sa međunarodnom zaštitom (azilanti)
Uredovni dani za zaprimanje računa; ponedjeljak, srijeda i petak od 10 do 12 sati

Sandra Begić tel: (01) 6172 565
Mario Skender tel: (01) 6172 504

Regionalni uredi

Služba – Regionalni ured Petrinja
Odjel – Petrinja
Trg Matice Hrvatske 18
tel: (044) 523-463
fax: (044) 524-633
e-mail: petrinja@sduosz.hr

Ispostava Zagreb – samostalni izvršitelj
Savska cesta 28
tel: (01) 6172- 538; (01) 6172- 508
fax: (01) 6184- 707
e-mail: zagreb@sduosz.hr

Ispostava – Karlovac
Radićeva 27
tel: (047) 415- 460
fax: (047) 612- 752
e-mail: karlovac@sduosz.hr

Stalni izvršitelj Plaški
Vladimira Nazora 2
Uredovno vrijeme sa strankama je četvrtkom i petkom od 08:00 do 13:00 sati.

Služba – Regionalni ured Vukovar
Olajnica 19
Miroslav Kosanović
, voditelj Službe
tel: (01) 6172-718
email: miroslav.kosanovic@sduosz.hr

Ispostava – Osijek
Europske avenije 10
tel: (031) 211- 665
fax: (031) 211- 977
e-mail: osijek@sduosz.hr

Ispostava – Slavonski Brod
Trg I. B. Mažuranić 1/1
tel: (035) 443– 360
fax: (035) 400- 841
e-mail: slavonski-brod@sduosz.hr

Samostalni izvršitelj Požega
Josipa Runjanina 1A
Uredovno vrijeme sa strankama je ponedjeljkom i petkom od 09:00 do 14:00 sati.

Služba – Regionalni ured Knin
Prolaz bana Petra Zrinskog 4
Iva Gazibara
, voditeljica Službe
tel: (01) 6172- 693
email: iva.gazibara@sduosz.hr

Ispostava Gospić – samostalni izvršitelj
Kaniška 15
tel: (053) 574- 190
fax: (053) 574- 191
e-mail: gospic@sduosz.hr

Služba – Regionalni ured Zadar
Obala kneza Branimira 4e
Sandra Kaurloto
, voditeljica Službe
tel: (01) 6172-682
email: sandra.kaurloto@sduosz.hr

Ispostava Gračac – samostalni izvršitelj
Park Svetog Jurja 1
tel: (01) 6172- 683
email: zadar@sduosz.hr

Preuzimanje

Kontakte Službi – Regionalnih ureda možete preuzeti i u digitalnom obliku.