Knin

U okviru predmetnoga projekta izgradit će se dvije stambene zgrade  na području Grada Knina svaka sa 20 stanova, na lokaciji Senjak. Gradit će se više stambena zgrada sa 20 stanova na katastarskoj čestici br: 4222/5 te više stambena zgrada na katastarskoj čestici 4222/6 u svrhu stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskih prava, a sve u skladu s izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja „Novi centar“ u Kninu.

Realizacijom projekta planira se izgradnja 2 više stambene zgrade svaka sa 20 stambenih jedinica u kojima se planira zbrinuti 40 obitelji bivših nositelja stanarskog prava. To su mahom osobe starije životne dobi, od kojih je 15 umirovljenika dok su ostali nezaposleni te korisnici socijalne pomoći.

Određeni dio živi u bungalovima u Golubiću, neki su u prihvatnom centru Strmica dok su neki smješteni u podstanarstvu ili kod obitelji. Naime, radna grupa sastavljena od predstavnika UNHCR-a i Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje uvidom u konkretne predmete podnositelja zahtjeva za stambenim zbrinjavanjem, u skladu s kriterijima ranjivosti UNHCR-a.

Popis korisnika možete vidjeti na slijedećem linku: popis korisnika za dvije zgrade u Kninu.

ZGRADA NA KATASTARSKOJ ČESTICI BROJ 4222/5,:
Vezano uz veličinu i broj stambenih jedinica zgrade na katastarskoj čestici broj 4222/5, zgrada će sadržavati:

 • 8 stanova veličine od 35-45 m2
 • 8 stanova veličine od 45-55 m2
 • 2 stana od 55-65 m2
 • 2 stana od 65-75 m2

UKUPNO 20 STANOVA (Odstupanje od stambene površine dopušteno je za veličinu do  +10 m2.)

ZGRADA NA KATASTARSKOJ ČESTICI BROJ 4222/6,:
Vezano uz veličinu i broj stambenih jedinica zgrade na katastarskoj čestici broj 4222/6, zgrada će sadržavati:

 • 6 stanova od 35-45 m2
 • 8 stanova od 45-55 m2
 • 2 stana od 55-65 m2
 • 3 stana od 65-75 m2
 • 1 stan  od 75-85 m2

UKUPNO 20 STANOVA (Odstupanje od stambene površine dopušteno je do +10 m2.)

Važnost projekta za lokalno stanovništvo

 • Projekt će poboljšati vodoopskrbni sustav za 10.000 već priključenih stanovnika, te osigurati vodoopskrbu za dodatnih 2.000 ljudi
 • Izgradnjom kanalizacijskog sustava omogućit će se priključenje 12.000 stanovnika
 • Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda zadovoljit će potrebe 12.000 stanovnika priključenih na kanalizacijske kolektore
 • Povećanje životnog standarda stanovništva
 • Poboljšanje zdravstvenih uvjeta
 • Doprinos zaštiti površinskih i podzemnih voda i cjelokupnog ekosustava
 • Zaštita crpilišta vode
 • Doprinos očuvanju prirodne i kulturne baštine Nacionalnog parka Krka
 • Bolji uvjeti za razvoj gospodarstva i ulaganje investitora
 • Veća mogućnost zapošljavanja
 • Razvoj turizma

TRENUTNE AKTIVNOSTI
U tijeku je završetak izrade projektne dokumentacije. Očekivani početak radova je veljača 2015. godine.

Izračun cijene stana RHP gov.hr
savjetovanja