HR6 Obnova, rekonstrukcija ili izgradnja 62 obiteljske kuće

  • Projekt je 14. travnja 2016. odobren od strane Skupštine donatora Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja.
  • Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je od strane Razvojne banke Vijeća Europe 18. srpnja 2016. u Parizu te od strane Republike Hrvatske 27. srpnja 2016. godine u Zagrebu.
  • Radovi na izgradnji prvih obiteljskih kuća su započeli u siječnju 2018. godine.

Cilj je projekta osigurati trajno stambeno zbrinjavanje 62 obitelji, koje ispunjavaju kriterije socijalne ranjivosti iz Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, čije su kuće oštećene, kao i za kuće korisnika koji nisu imali osigurano trajno rješenje stambenog pitanja. Svi korisnici imaju utvrđeno pravo na obnovu odnosno stambeno zbrinjavanje.

Tehničke specifikacije

  • Planirana vrijednost projekta: 2.666.670 EUR – od toga donatorska sredstva iznose 2.000.000 EUR, a nacionalna 666.670,00 EUR.
  • Izvođač radova: Kaurinović, Kulić invest, Promet građenje.
  • Stručni nadzor nad radovima izgradnje: PO-MARK d.o.o. Zagreb
  • Projektant: PROJEKTNI STUDIO d.o.o. Slavonski Brod

Korisnici

Popis korisnika

Odabir krajnjih korisnika biti će izvršen u suradnji s UNHCR-om.

Kategorije članaka

RHP
gov.hr
savjetovanja
gov.hr gov.hr

The 4th meeting of the Steering Committee of
the Regional Housing Programme held in Zagreb