Glina

Briga o starijim osobama mora biti dio opće društvene politike socijalne sigurnosti radnih ljudi i građana usmjerena ne samo na sistem financijskih davanja već i na ostvarenje što humanijih životnih uvjeta u kojima posebno mjesto zauzimaju potrebe stanovanja i zdravstvene njege i zaštite.

S obzirom da su prognaničko-izbjeglička naselja u postupku zatvaranja, a imajući u vidu strukturu (socijalnu i zdravstvenu) određenih korisnika navedenih naselja, proizlazi činjenica da je Dom ovakvoga tipa neophodan. Nominirane osobe za ovaj projekt su osobe koje samostalno nisu u stanju  zadovoljiti  svoje osnovne životne potrebe, niskog su socioekonomskog statusa, stariji su od 50 godina, nemaju nikakva ili dostatna primanja, sami su, bez pomoći mlađih članova obitelji, bolesni su, nemoćni, nepokretni su ili teže pokretni. Zdravstveno stanje nominiranih korisnika obilježava rasprostranjenost raznih bolesti iz kojih se ističu problemi loko motornog sistema, kardiovaskularni, dijabetičari, slijepi i psihički bolesnici, osobe sa Down sindromom, čitav spektar ozbiljnih zdravstvenih dijagnoza koje zahtijevaju specifičan tretman ovih osoba i konstantan nadzor.

Svrha ovoga projekta je i unapređenje kvalitete života i osiguranje dostojanstvenog života za najranjivije stare i nemoćne osobe te smanjenje socijalne izoliranosti starih, bolesnih i nemoćnih osoba koje ne mogu brinuti za sebe.

Realizacijom projekta planira se rekonstrukcija i dogradnja Doma za starije i nemoćne osobe u kojem će se zbrinuti osobe koje su u statusu prognanika, povratnika i izbjeglica a trenutno su u organiziranom smještaju, to jest u prognaničko-izbjegličkim naseljima.

Odabir krajnjih korisnika izvršit će se u suradnji s UNHCR-om. Naime, radna grupa sastavljena od predstavnika UNHCR-a i Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje uvidom u konkretne predmete prognanika, povratnika i izbjeglica, odredit će krajnje korisnike među korisnicima organiziranog smještaja u skladu s kriterijima ranjivosti UNHCR-a.

Zgrada  „Stare bolnice“ predviđena za prenamjenu u Dom za stare i nemoćne osobe nalazi se na prostoru starog Medicinskog centra / vojarne u Glini.

Ovaj projekt obuhvaća slijedeće segmente:

  • Postojeća zgrada „Stare bolnice” -  rekonstruira se i dograđuje te postaje zgrada u kojoj su projektirani smještajni i prateći sadržaji Doma za stare i nemoćne osobe
  • Montažna prizemna zgrada, izvan funkcije – ostaje kao takva na parceli, nije predmet zahvata
  • Gospodarska prizemna zgrada, izvan funkcije – ruši se
  • Postojeći vanjski nadzemni spremnik ekstra lakog lož ulja – privodi se funkciji
  • Postojeći agregat – uklanja se i izvodi novi kontejnerski agregat na drugoj lokaciji, a građevina se ruši
  • Postojeći spremnici UNP-a – uklanjaju se i izvodi se novi spremnik na drugoj lokaciji
  • Postojeća zgrada trafo stanice (izvan funkcije) – ruši se

ODABIR KORISNIKA I ADMINISTRATIVNA OBRADA ZAHTJEVA

Stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi i izvan područja posebne državne skrbi provodi se prema Zakonu o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine“, br. 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15).

Slika prikazuje trenutno stanje lokacije na kojoj je zamišljena gradnja Doma za stare i nemoćne u Glini

glina1_m

Slika prikazuje projektni nacrt Doma za stare i nemoćne u Glini

glina2_m
Izračun cijene stana RHP gov.hr
savjetovanja