akd-zastita-zgrada_56f0d71fc3e2c_809xr

O Središnjem državnom uredu

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

 • planiranje, pripremu, organizaciju i nadzor stambenog zbrinjavanja za izbjeglice, prognanike i povratnike, bivše nositelje stanarskih prava te druge korisnike stambenih programa u skladu s posebnim propisom
 • rješavanje u drugom stupnju o zahtjevima za obnovu, zahtjevima za stambeno zbrinjavanje te zahtjevima za utvrđivanje statusnih prava izbjeglica, prognanika i povratnika
 • organiziranje skrbi izbjeglica, prognanika i povratnika
 • upravljanje radom prognaničkih naselja
 • davanje u najam stambenih jedinica u provedbi programa stambenog zbrinjavanja
 • planiranje, pripremu, organizaciju i nadzor provedbe obnove stambenih jedinica uništenih ratnim djelovanjem
 • upravljanje i raspolaganje stambenim jedinicama danim u najam u provedbi stambenih programa te naplatu najamnina po posebnom propisu

Unutarnje ustrojstvo

Za obavljanje poslova iz djelokruga Središnjeg državnog ureda, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

 • Kabinet državnog tajnika Središnjeg državnog ureda
 • Glavno tajništvo
 • Sektor za pripremu i planiranje programa obnove i stambenog zbrinjavanja
 • Sektor za provedbu programa i projekata
 • Sektor za upravne, sudske i imovinsko-pravne poslove
 • Sektor za gospodarenje i upravljanje nekretninama
 • Samostalna služba za financijsko-materijalne poslove
 • Samostalna služba za unutarnju reviziju

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje (NN 31/2017)
Etički kodeks državnih službenika (NN 40/11 i 13/12)
Odluka kojom se imenuje povjerenica za etiku
Odluka o imenovanju koordinatorice za ravnopravnost spolova
Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka: adresa: Radnička cesta 22/I, 10000 Zagreb tel: (01) 6172- 519,
e-mail: tatjana.pintar@sduosz.hr
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Obavijest o sprječavanju sukoba interesa
Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti
Pristup informacijama (Zakon o pravu na pristup informacijama, (“Narodne novine”, br 25/1385/15).
Obrasce zahtjeva i ostale informacije možete vidjeti ovdje

Planovi

Plan nabave 2018. – IV. Izmjena i dopuna – tekst donošenja
Plan nabave 2018. – IV. Izmjena i dopuna – tabelarni prikaz
Plan nabave 2018. – III. Izmjena i dopuna – tekst donošenja

Plan nabave 2018. – III. Izmjena i dopuna – tabelarni prikaz
Plan nabave 2018. – II. Izmjena i dopuna – tekst donošenja

Plan nabave 2018. – II. Izmjena i dopuna – tabelarni prikaz
Plan nabave 2018. – I. Izmjena i dopuna – tekst donošenja

Plan nabave 2018. – I. Izmjena i dopuna – tabelarni prikaz
Plan nabave 2018. – tekst donošenja
Plan nabave 2018. – tabelarni prikaz
Plan nabave za 2017. godinu, izmjena i dopuna– tekst donošenja

Plan nabave za 2017. godinu, izmjena i dopuna– tabelarni prikaz
Izmjena plana nabave za 2017. – tekst donošenja
Izmjena plana nabave za 2017. – tabelarni prikaz
Plan nabave za 2017. godinu, izmjena i dopuna– tekst donošenja
Plan nabave za 2017. godinu, izmjena i dopuna– tabelarni prikaz
Plan nabave za 2017. – tekst donošenja
Plan nabave za 2017. – tabelarni prikaz
Izmjena plana nabave za 2016. – tekst donošenja
Izmjena plana nabave za 2016. – tabelarni prikaz
Izmjena plana nabave za 2016. – tekst donošenja
Izmjena plana nabave za 2016. – tabelarni prikaz
Izmjena i dopuna plana nabave za 2016. – tekst donošenja
Izmjena i dopuna plana nabave za 2016. – tabelarni prikaz
Plan nabave za 2016. – tekst donošenja
Plan nabave za 2016. – tabelarni prikaz
Plan nabave za 2015. - tekst donošenja
Plan nabave za 2015. – tabelarni prikaz
Plan nabave za 2014.
Plan nabave za 2014. – Radovi
Plan nabave za 2014. – Roba
Plan nabave za 2014. – Usluge

II Dopuna Godišnjeg plana stambenog zbrinjavanja drugih osoba 2017
Dopuna godišnjeg plana stambenog zbrinjavanja drugih osoba za 2017. godinu 
Trogodišnji plan stambenog zbrinjavanja drugih osoba za 2017., 2018. i 2019. godinu
Trogodišnji plan stambenog zbrinjavanja izbjeglica, prognanika i povratnika, osoba kojima je takav status prestao te bivših nositelja stanarskih prava za 2017., 2018. i 2019. godinu
Druga dopuna godišnjeg plana stambenog zbrinjavanja drugih osoba za 2016. godinu
Dopuna godišnjeg plana stambenog zbrinjavanja drugih osoba za 2016. godinu
Izmjena naziva trogodišnjeg plana bnsp i korisnika org. smještaja za 2016.,2017. i 2018. godinu
Trogodišnji plan stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskog prava i korisnika organiziranog smještaja za 2016.,2017. i 2018. godinu
Trogodišnji plan stambenog zbrinjavanja drugih osoba za 2016.,2017. i 2018. godinu
Dopuna godišnjeg plana stambenog zbrinjavanja drugih osoba za 2015. godinu
Dopuna godišnjeg plana stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskih prava i korisnika organiziranog smještaja za 2015. godinu
Trogodišnji plan stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskog prava i korisnika organiziranog smještaja za 2015.,2016. i 2017. godinu
Trogodišnji plan stambenog zbrinjavanja drugih osoba za 2015., 2016. i 2017. godinu
Godišnji plan stambenog zbrinjavanja izbjeglica, prognanika i povratnika te bivših nositelja stanarskog prava za 2014. godinu
Stambeno zbrinjavanje korisnika s liste prvenstva za 2014. godinu prema modelu – davanje u najam kuće ili stana u državnom vlasništvu
Godišnji plan stambenog zbrinjavanja ostalih korisnika za 2014. godinu