HR2 Izgradnja dviju višestambenih zgrada u Kninu za smještaj 40 obitelji

  • Projekt je 11. listopada 2013. godine odobren od strane Skupštine donatora Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja.
  • Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za realizaciju projekta sklopljen je 23. lipnja 2014. godine između Republike Hrvatske i CEB-a.
  • Početak izgradnje očekuje se krajem listopada 2015. godine, a planirani završetak gradnje u studenom 2016. godine.

Realizacijom projekta planira se izgradnja dviju višestambenih zgrada, svaka sa 20 stambenih jedinica u kojima se planira zbrinuti 40 obitelji bivših nositelja stanarskog prava i osoba koje se trenutno nalaze u organiziranom smještaju, u bungalovima u Golubiću.

Tehničke specifikacije

  • Planirana vrijednost projekta: 3.475.781 EUR – od toga donatorska sredstva iznose 2.587.037 EUR, a nacionalna 888.744 EUR.
  • Izvođač radova: GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o., Zagreb
  • Stručni nadzor nad radovima izgradnje: zajednica IVNE GRAĐEVINA d.o.o. i SOLARVENT d.o.o.
  • Projektant: SO-RA-ING d.o.o., Sisak

Korisnici

Odabir krajnjih korisnika izvršen je u suradnji s UNHCR-om. Popis korisnika možete vidjeti na slijedećem linku:
Korisnici RHP-Knin

gov.hr
savjetovanja